Chuẩn bị ngày quốc tế phụ nữ 8/3 thầy giáo Hiệu trưởng cũ về thăm trường

Thầy giáo già đã nghỉ công tác gần 30 năm nhưng những ngày lễ lớn của trường đề về thăm và động viên thầy và trò nhà trường.

Tác giả: Bùi Quang Bình