Chuyên đề: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC

Sáng ngày 21/11/2018, trường Tiểu học Tam Quang tổ chức chuyên đề:" ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC". Nhà trường xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Thị Bích - Trưởng Tiểu học Thị Trấn Vũ Thư đã triển khai và giúp đỡ các đồng chí giáo viên của trường.