Dạy học trực tuyến hiệu quả

Dạy học trực tuyến hiệu quả

Dạy học trực tuyến hiệu quả

Chia sẻ với các thầy cô một số cách khai thác các công cụ để hỗ trợ dạy học trực tuyến hiệu quả.

Mỗi công cụ sẽ hỗ trợ giáo viên thực hiện được một vài hoạt động của mình trong quá trình dạy học của mình:

- Hỗ trợ kết nối, thiết lập môi trường trực tuyến: Hangouts, Zoom, Skype, Microsof Teams…

- Hỗ trợ hoạt động thuyết trình và trình bày bài giảng: PPT, Word, Paint, Onenote,...

- Hỗ trợ hoạt động tương tác với học sinh: các công cụ của Meet Hangouts, Zoom, nhắn tin, voice chat,...

- Hỗ trợ hoạt động thảo luận nhóm: Bảng nhóm, Padlet.com,...

- Khuyến khích học sinh: Wheelofnames, Kahoot,…

- Hỗ trợ hoạt động đánh giá quá trình: Class Dojo,...

- Hỗ trợ hoạt động kiểm tra: Kahoot kiểm tra, củng cố nhanh, Google form tạo bài kiểm tra trắc nghiệm, Youtube, Drive lưu clip, ảnh sản phẩm dự án học tập,…