Nói chuyện chuyên đề: Phòng chống bệnh truyền nhiễm cho giáo viên và học sinh

Sáng ngày 15/10/2018, trường Tiểu học Tam Quang phối hợp với trạm y tế xã nói chuyện chuyên đề về:

- Các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng. Chủ động phòng chống dịch bệnh theo mùa để học sinh hiểu tự giác thực hiện theo và nhắc nhở gia đình cùng thực hiện.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho học sinh và giáo viên những kiến thức cơ bản về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khuyến khích học sinh và giáo viên tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi nói chuyện