Thầy và tò trường Tiểu học Tam Quang tổ chức lễ Nô- en cho các em học sinh theo công giáo

Học sinh trường tiểu học Tam Quang theo đạo công giáo háo hức đón ngày giáng sinh sớm ngay tại ngôi trường đang chắp cánh cho những ước mơ của mình.

Tác giả: Bùi Quang Bình